My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Varför gör jag så här mot mig själv? | Main | Rätt så fort »

2017-09-07

Comments

Liisa

Ska bli spännande att se resultatet!

Heidi

den mössan såg jag också på Ravelry, och precis som du satte jag upp den i min kö:)

Det skall bli jättespännande att se hur din blir. Konstruktionen är ju helt klart ovanlig för en mössa, men mönstret innehåller ju sådant du har gjort många gånger förut:)

Ser fram emot att se hur den blir när den är klar:)

Bondtösen

Vad bra att du stickar den först! Så kan jag titta på den när den är klar och bestämma mig för om jag verkligen behöver en eller ej. Tycker också att den var cool!

iHanna

Men vad snygg den kommer bli, fint mönster!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.