My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« Original Leftie | Main | Fort och fel »

2016-08-11

Comments

Heidi

Att sticka en favorit i repris är ju aldrig fel:) fördelen är ju att man redan innan vet resultatet:)

Den sjalen gillar jag! Så mycket att jag har placerat den i min kö på ravelry. Modulstickning kan vara besvärlig, och det kan se konstigt ut, men oftast går det ju att blocka ut, så att det ändå ser fantastiskt ut när det är klart (det märks att jag gillar den här sjalen, eller hur:)) ) och ofta är det ju så med fel i stickat, att ingen ser dom förrän man talar om exakt var felet finns någonstans:)

Det märks verkligen att du älskar färgen rosa, eftersom den återkommer hela tiden. Men av bilderna att döma är det är färg som du passar bra i, så på det hela taget kan det bara bli bra då:)

Liisa

Jag tycker inte det är tråkigt alls. Fick en gång frågan (av en icke-stickare) hur man kunde sätta sig och faktiskt sticka såna där enkla saker som man kan köpa i butik. Efter en inte särskilt lång utläggning om material och passform så var hen omvänd och mycket förstående ;)
Så heja dig! Det blir kanonbra!

Bondtöden

Det behöver ju inte vara tråkigt för att det är enkelt. Och dina koftor blir ju jättefina! Slätstickning behöver ju inte alltid vara tråkigt heller, utan kan ju vara ganska rogivande vid rätt tillfälle :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.