My Photo

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Ravelry

epost

« 3 dagar | Main | Grått »

2016-07-29

Comments

Heidi

Jag har också uppmärksammat @garnigt knitalong för Leftie, och liksom du funderat vad jag kan göra åt saken. Jag kan känna igen delar av mitt resonemang i dina tankar.

Samtidigt kan jag inse att Drops huvudsyfte är att sälja garn, och ett sätt att sälja garn är ju att skapa mönster där deras garnsortiment lyfts fram. Man får inte glömma att det finns stickare som vill ha precis det garn som används i mönstret, av många olika skäl.

Men precis som du stör jag mig på att Drops snyltar idéer från små designers. Tyvärr är Drops inte de enda, utan tyvärr är det vanligt förekommande. Senast var det ett stort modeföretag som snodde en liten designers mönster, och sålde det som sitt eget. Katie Davies som är en välkänd designer på Ravelry fick också ett mönster kopierat rakt av, av ett företag. Men till skillnad från många andra fick hon rätt i en domstol, samt ett skadestånd för intrånget.

I längden tror jag att det bästa man kan göra som privatperson är att köpa mönster av små designers:)

Lila och rosa är aldrig fel tillsammans. De lyfter fram varandra på ett fint sätt, och med tanke på vad du har visat upp här i bloggen, så är din Leftie ett fint tillskott till din garderob:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.