My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Vissa garner kan inte vänta | Main | 2, nej 3, färdiga sjalar (och fler på gång?) »

2014-04-11

Comments

Soili Andersson

Jättebra info.Allt detta är till stor hjälp.
Tack ska du ha.Mina Knitpro har hängt med i många år nu,men blir det dags för påfyllning så vet jag.
Önskar dej en skön och garnglad påsk.
Kram Soili

heidi

vilket intressant test! du har verkligen varit noggrann, och inlägget är lättläst!

jag har lagt et på minnet tills nästa gång jag skall köpa nya stickor:)

Anna

Intressant test, mycket info och bra info. Jag vet att fler och fler använder utbytbara stickor, men själv tycker jag bara bättre och bättre om mina vanliga "fasta" Addi rundstickor för varje år.

Sylvia

Hej
Synd att du inte gillade Addiclick. Jag är jättenöjd.
Det är ju en vanlig bajonettfattning. Och jag har aldrig några problem med att garnet fastnar.

Barbro

Upptäckte just att ChiaGoo har samma gänga som Boye!
Så: Boye- spets, ChiaGoo mellanled( S) och ChiaGoo kabel(S) blir en rundsticka!
Men det kanske du visste?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.