My Photo

december 2014

ti on to fre
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ravelry

epost

« Knappar | Main | Rätt sorts pölar »

2012-11-18

Comments

Stickorren

Fina, fin, fin!

BIrgith

Snygg modell på fina modellen.
Kram!

silvertrollet

Åh! Underbar!

Lena

Koftan sitter verkligen bra, så du får lön för allt arbete varje gång du använder den!

heidi

så fin den blev! trist med alla knutar förstår:s, men på det hela taget ser det ändå ut att ha varit väl värt allt besvär som du har haft med garnet:)

Sonja

Den ble virkelig lekker!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.