My Photo

november 2017

ti on to fre
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Ravelry

epost

« Bara lite snabbt, och semester del 2a | Main | Uppsamlingsheat »

2010-08-14

Comments

Trollmamman

Har färgprover från Geil hemma eftersom jag bla vill köpa mönstret du valde :-) är de där nystana "tynd uld"? Hur mycket behövs till en stl L?

Ilsefin

Härlig utsikt! Köpenhamn är en väldigt trevlig stad, inte minst för dess garnshopping :) Jag har precis börjat på en Livstykketröje i Roströd Tynn Uld som jag köpte hos Bette i våras. Tror att din i Bordeaux blir kanon!

The Willow Fairy

Men här har jag ju varit förrut :-)

Livstyckketröjen var fin och vilket bra tryck det ändå måste varit på den svindyra T-shirten för att lura till en närmare titt...

ylva

Men vad söta ni var i hjälmarna! Har alltid velat åka på en sån där verkar vara kul! Tröjan tror jag kommer bli kanon!

Helena

Vad tuffa ni är som kör dom där moderna sakerna. Hur håller man balansen egentligen?

Efwa

Vilka fina saker du gjort. Gillar den röda färgen och även bordeauxgarnet. Otroligt vilket lur med flätorna.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.