My Photo

mars 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ravelry

epost

« Inte stickning | Main | Vårliga behov »

2010-03-02

Comments

ylva

Sjalen kommer att bli underbar! Fina knappar !

Fale Artut

Kalasinköp! Var har du hittat mönstret till den grå koftan, förlåt, jag har huvudet full med förkylning.. Det stod säkert. Fin var den! Passar ju fint till sån häringa ull som jag har!
Och knapparna, mmmmm!
Lyckat, allt med sig!

Samtal från min trädgård

Finfina inköp! Kul att man går på samma festival och handlar så olika. Spännande att se!

liene

Hej! Så roligt att höra att man ligger inte på toppen-för att då betyder detta att jag struntar i något annat som ligger närmare hjärtan!
Jag hoppas att du finner inspiration ...kanske på annat sätt...det finns ju en hel del andra som vi levererar till: en stor kund till oss är Stäkets hantverk!
Jag kommer snart avslöja sanning bakom oss på min blog !
Det kommer bli roligt att höra reaktoner!
Mvh liene&anders

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.