My Photo

april 2018

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ravelry

epost

« Från mig, till mig | Main | Samtidigt »

2009-08-30

Comments

Susanne

Grattis i efterskott då och jag måste säga att det var väldigt bra och fina presenter du fått till. Tackar också för boktipset!

ylva

Jag får väl också gratulera i efterskott. Härliga presenter du fått tag på ....:-) och dina halvvantar blev ju jättefina trots!( skoja bara) symetrin....

Tina

Grattis grattis! Och det var verkligen presenter i mitt tycke och smak.

Hoppas du får många trevliga timmar vid spinnrocken! (Och kanske inte alla dessa timmar blir till kabelgarn? ;)

Mormors bod

Inga dåliga presenter det inte! Jag minns inte om jag grattat, men annars gör jag det en gång till här och nu.

Åsa i Skuttunge

Den födelsedagspresenten satt ju som en smäck!
Det är självklart att du ska ha en lättrampad kompis därhemma - hörde att tvinningen gick som en dans.

Görel Bylund

Men grattis i efterskott tjejen! Det missade jag.
Och självklart ska du ha fina presenter.

Det var kul att träffas idag! Din nya mobil såg jag ju faktiskt, jag tänkte inte på att den var ny men jag noterade att den var väldigt röd. Och fin.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FO2013

  • IMG_2600_medium2
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.

FO2012

  • IMG_1840_medium
    Dessa foton är inlagda i efterhand utan kommentarer. Fråga om du undrar över något.